menü
látogatók
4 látogató van itt.

Legtöbb látogató: 127
2012.10.16. 19:21
www.martialarts.hu - harcmuvűvészeti és kultúrális portál
linkweb.hu TopSite.hu - A web legjobbjai. LinkBank Sport.wyw.hu - Sport Linkek A magyar linkjegyzék Linkkatalógus
[ olvasnivaló » Tenchijin Ryaku No Maki ]

Tenchijin Ryaku No Maki

A Menny, a Föld és az Ember stratégiájának könyve


Ezek a technikák magukba foglalják a Bujinkan Budo Taijutsu alapját, a Kihon Kata-t. A kata-k a kilenc ryu-ból lettek összeválogatva soke Hatsumi Masaaki által, hogy alapot, kiindulási pontot adjon mindenkinek, aki a Bujinkan keretein belül tanulja a ninjutsu-t, úgy a tanulók, mind a mesterek számára. A vizsgaanyagokat is ezen lista alapján kell összeállítaniuk a mestereknek.

Ten Ryaku No Maki - "A Menny stratégiájának könyve"

Bujin shoku to seikatsu
Junan Taiso to Kokyuho
   Ryutai Undo
   Kokyuho
   Shinkokyu San'aun
Taihenjutsu
   Kaiten
   Shiho Tenchi Tobi
   Zenpo Ukemi Gata to Ryusui
   Zenpo Ukemi
   Yoko Nagare
   Tare Nagare
   Koho Ukemi
Shinken Gata Taihenjutsu
Taihenjutsu Mutodori Gata
   Hira no Kamae
   Ichimonji no Kamae
   Jumonji no Kamae
Ukemi no jutsu to Ankoku toshijutsu
Kamae to sono kata
   Fudoza
   Ryuhyo
   Ryuhyo Fusetsu
   Shizen
   Hoi (Hoko)
   Doko
   Jumonji
   Hicho
   Ichimonji
   Ihen
   Hira
   Kosei
Shoten no jutsu
Uke Nagashi
   Jodan
   Gedan
Hiken Juroppo
   Shikakuken
   Shukiken
   Fudoken
   Kitenken
   Shishinken
   Shitanken
   Gyokakuken
   Sanshitanken
   Shishtanken
   Shuken
   Shanshitanken
   Shakoken
   Shitoken
   Shikanken
   Shikanken henka
   Koppoken
   Happaken
   Taiken
   Sokuyakuken
   Sokkiken
   Sokugyakuken
   Kiken
Sanshin no Kata
   Chi no Kata
   Sui no Kata
   Ka no Kata
   Fu no Kata
   Ku no Kata
Kihon Happo
   Koshi Dai - Ippo - Dai - Sanpo
      Ichimonji no Kata
      Hicho no Kata
      Jumonji no Kata
   Torite Gata Dai Ippo - Dai Goho
      Omote Gyaku Dori
      Ura Gyaku Dori
      Hon Gyaku Dori
      Musha Dori
      Ganseki Nage
Kyusho to Kiai
Koppojutsu Kinketsu Teisoku Kasho Meisho

Chi Ryaku No Maki - "A Föld stratégiájának könyve"

Keri
   Sokuyakuken
   Sokuyakuken Ten no Keri
   Sokugyakuken Ten no Keri
   Omote Sokugyakuken
   Omote Sokugyakuken Ten
   Sokuyaku Suiteiken
   Sokuyaku Tenken
   Sokuho Geri
   Naname Koho Tenchijin Geri
   Koken
   Koho Geri
   Kagi Koho Geri
Kumite
   Sokki Hentenken
Keri ni Taisuru Uke Kata
   Keri Kudaki
   Taihen
   Tsure Yuki
   Kyoto (Takagi Yoshin Ryu)
   Ashi Dori
Keri no Tai Dori
Ken no Tsukai Kata, Inashi Gata
   Henkaken
   Itami Uchi
   Tsukami Dori
   Itami Osae / Itami Dori
   Kogeri Henka
   Ken Nagashi - Tedama Dori
Aite to Kumu Koko Kogamae
Tehodoki
   Ryote Hodoki
Oyo Goroshi - Ko Goroshi
Take Ori
   Omote Take Ori
   Ura Take Ori
Omote - Ura Oni Kudaki
Muso Dori
O gyaku to Henka
Shime Waza
   Gyaku Jime
   Hon Jime
   Mimi Jime
   Sankaku Jime
   Itami Jime
   Ryo Ude Jime
   Do Jime - Kubi Jime
   Katate Dori Kubi Jime
   Kubi Ura Jime
   Sei On Jime
   O gyaku Jime
Koroshi Jime
Jigoku, Gokuraku, Yume no Makura
   Ana Otoshi
Nage / Throws
   Harai - Koshi & Harai - Otoshi
   Gyaku Nage
   Taki Otoshi
   Gyaku Taki Otoshi
   Kubi Dori Taki Otoshi
   Osoto Nage to Hiki Otoshi
   Uchi Mata & Uchi Gake
   Hane Age
   Itami Ken Nage
   Kimon Nage
   Kiri Nage
   Amado Nage
Nage ni Taisuku Waza
   Okyo
   Zu Dori
   Shomen Dori
   Atto
   Tohi
   Metsubushi
   Fuki
   Ransetsu to Soto
   Sutemi Nage - Tomoe Geri Kara Tawara Mawashi
   Kuki Nage

Jin Ryaku No Maki - "Az Ember stratégiájának könyve"

Kumi Uchi
Ashirau Ippo - Yonho
Musan
Rakurai
Chikusei
Fudo
Koku
Konpi
Hito
Kappi
Gyaku Ryu
Kata Maki
Koyoku
Renyo
Shiho Dori
Kasasagi
Ko
Gyakko
Ko - Gyaku Otoshi
Josei Goshin jutsu
Roto
Hane Kujiki
Ryoyoku
Shinsen
Ichi Tai Tasu
Shinken Shiraha Dome to Shira Dori
Muto Dori Kata
Sekiryoku
Koryo
Chingan
Hisaku
Fumo
Bakko
Muko Dori
Shika Ashi
Shuriki
Akuken
Gokuraku
Fudo
Shiraha Dome
Shiraha Dori
Toteki jutsu
   Tsubute & Kurumi
   Ishi Nage
   Senban Nage
   Metsubushi
   Ita Shuriken (Hira Shuriken)
Kakushi Buki
   Shuko
   Tekko
   Ashiko
   Nekote, Tsunoybi
   Te no Naka
   Doku Kokeshi
Shiden Gokui
2017 aug. 24.
H K Sz Cs P Sz V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31